Kto nie musi zlecić outsourcing środowiskowy?

towania swojego wpływu na środowisko i wytwarzania odpadów. Muszą to zrobić przez KOBIZE, który następnie zgłasza się do BDO. Polski rząd stworzy

Kto nie musi zlecić outsourcing środowiskowy? outsourcing ochrona środowiska

przy użyciu systemu „Green G-Index”.—W

Polski rząd usilnie dąży do uczynienia kraju bardziej zrównoważonym środowiskowo.
W rezultacie firmy w Polsce mają obowiązek raportowania swojego wpływu na środowisko i wytwarzania odpadów. Muszą to zrobić przez KOBIZE, który następnie zgłasza się do BDO.
Polski rząd stworzy


© 2019 http://hurtownia.malopolska.pl/